Bli diplomerad fastighetsförvaltare

Om du har funderat på att byta jobb eller kanske vidareutbilda dig om det är så att du redan jobbar som fastighetsförvaltare. Med en privat utbildning kan du få den kunskap som du saknat i ditt arbete och som kommer få dig att känna sig mer kompetent i yrket som fastighetsförvaltare.

Tidsperiod
Att bli diplomerad fastighetsförvaltare via privata aktörer tar ca 1 år och du kommer att kunna jobba samtidigt som du utbildar dig.

Vad gör man som fastighetsförvaltare?
Arbetsuppgifterna som en fastighetsförvaltare är att helt enkelt ha ansvar för att ta hand om fastigheten, se till att den blomstrar och helst öka i värde. Det är inte bara tekniska saker som en fastighetsförvaltare ska kunna, det är även mycket service då de som vistas i fastigheten ska trivas där också för det kan vara både ett boende eller en arbetsplats och då ska du anpassa dina handlingar efter det. Ekonomin är också något som en fastighetsförvaltare sköter och detta ska man helst se utvecklas i en positiv riktning.

Du kommer att ha en stor roll som arbetsfördelare och arbetsledare då det kommer att vara många olika parter du kommer att rodda ihop som fastighetsförvaltare. Leverantörer av olika material, entreprenörer som ska komma och utföra arbetsuppgifter med fler är några av de som du ska samarbeta med som fastighetsförvaltare. Då är det en fördel om du har ett intresse i människor och i att samarbeta med många bollar i luften.

Vad kommer du att lära dig?
Om du utbildar dig privat så kommer du att få gå igenom alla de olika områden en fastighetsförvaltare ska vara kompetent inom och de områdena är ganska många vilket man kanske inte tror innan man börjat som fastighetsförvaltare. Man förväntas att kunna en hel del saker inom det mesta som rör fastigheter och inte bara grundliga saker om dom utan man ska kunna utreda problematiska fall med en fastighet och professionellt veta vad man också ska göra i fallen.

Du kommer att lära dig hur du på det mest effektiva sättet jobbar som fastighetsförvaltare och du kommer få de bästa förutsättningarna att klara jobbet professionellt och med lätthet.

Om man väljer en privat utbildning till fastighetsförvaltare så kommer du att kunna jobba samtidigt vilket gör att du kommer kunna använda dina nya kunskaper enligt utbildningens gång. Om det är så att du stöter på problem kan du ta hjälp av dina lärare och fråga om råd om dessa problem och på så sätt utöka dina kunskaper ännu mer med guidad hjälp.