Svenskarnas frågor kring fastighetsförvaltning

På internet söks det vitt och brett. Genom att skriva in ett nyckelord i en tjänst kan man se vad människor i olika länder söker på. När vi skriver in ”fastighetsförvaltning” ser vi att det söks åtminstone någorlunda frekvent på fyra olika frågor. Här kommer de – utan inbördes ordning.

Hur fungerar fastighetsförvaltning?

Fastigheter måste fungera dygnet runt, alla dagar i veckan. För att så ska ske krävs att en fastighetsförvaltare (eller flera) står för bland annat samordning av reparationer, service och underhåll. En fastighetsförvaltare har ofta hand om såväl de juridiska som de tekniska aspekterna av att driva en fastighet.

Vad är teknisk fastighetsförvaltning?

Som nämnt ovan, så har en eller flera fastighetsförvaltare hand om såväl den juridiska som den tekniska delen av förvaltningen. Den tekniska delen innebär till exempel reparationer, underhåll och service av fastigheten och dess installationer.

En fastighetsförvaltare som jobbar för en större fastighet är inte sällan specialiserad på ett område inom förvaltningen, till exempel den tekniska. Jobbar man däremot på en mindre fastighet, brukar man istället ha ett mer övergripande ansvar, som innefattar arbete med förvaltningens alla områden.

Vad kostar fastighetsförvaltning?

Det här är en fråga som det givetvis är svårt att ge ett rakt svar på. Det man kan säga är att det beror på fastigheten, hur stor den är och hur mycket förvaltning ni köper in. Sägas bör dock att det ofta kan vara en vinstaffär att köpa in förvaltning, särskilt den tekniska delen. En del menar dock att firmorna lägger sig lågt för att ge ett sken av att vara billiga, varpå tilläggstjänster säljs på och extra kostnader dyker upp på fakturorna. Ta gärna referenser på förhand, och se vad tidigare kunder säger om dem.

För att ge ett svar, mellan tummen och pekfingret, kan vi se att ett bolag debiterar mellan 85 000 och 1000 000 kronor för ett medelstort fastighetsbolag. Det är främst lönsamt för större organisationer, till exempel en större bostadsrättsförening. För en mindre fastighetsägare blir det dock en ganska rejäl kostnad.

Vad är fastighetsförvaltning?

Den som jobbar som fastighetsförvaltare ser till att en fastighet når sina uppsatta ekonomiska mål. Kort sagt, så har förvaltningen ett ansvar för den affärsmässiga delen. Det innebär att verksamheten ska nå uppsatta mål, och att målen ska uppnås genom planer som förvaltningen har satt upp. En fastighetsförvaltare ansvarar för att se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att nämnda mål ska kunna uppnås.