Ska du upphandla ett bolag som driver fastighetsförvaltning i Göteborg?

Ska du upphandla förvaltningsbolag?

Ska du upphandla förvaltningsbolag? Det är en process som inte bör förhastas. Normalt är det en stor affär, och den fastighetsförvaltning man väljer har man ofta också kvar under mycket lång tid. Att välja rätt bolag i Göteborg är just en process, och genom god granskning kan man snabbt hitta rätt aktör.

Men vad ska man egentligen tänka på? Här kommer ett par snabba tips:

Fem snabba tips

  • Dra nytta av kompetensen i styrelsen. Har ni en ekonom i styrelsen? I sådana fall är det kanske inte nödvändigt att upphandla både ekonomisk och teknisk förvaltning. Det kan i sådana fall helt enkelt räcka med teknisk fastighetsförvaltning. Samma gäller omvänt – har ni någon med erfarenhet av teknisk förvaltning är det kanske bara den ekonomiska biten som behöver upphandlas. Se till att dra nytta av den kompetens som finns i styrelsen och hos föreningens medlemmar. Om någon i styrelsen kan tänka sig att göra delar av jobbet, så är det betydligt mer kostnadseffektivt.
  • Kostnadseffektivt för större föreningar i Göteborg. Om ni är en mindre förening, på bara ett fåtal lägenheter, kostar det ofta mer än det smakar att köpa in fastighetsförvaltning. Om ni däremot är en större förening, på mer än 100 bostadsrätter, så är det sannolikt kostnadseffektivt att anlita totalförvaltning.Granska noga om ekonomin håller. Har ni väldigt låga avgifter, eller om ni bara är ett fåtal lägenheter, så kan det bli problematiskt.
  • Fokusera på de stora budgetposterna. Energi, vatten, värme och ventilation är exempel budgetposter som normalt är stora för fastighetsbolag och föreningar. Titta på dessa för att utvärdera var det är ni kan spara mest pengar på att ta in hjälp. På lågkostnadsområden kan det till och med kosta mer än det smakar. Har ni en särskild huvudfråga, eller ett område som är en särskilt stor utgiftspost i Göteborg, bör ni prata med firmorna om hur de driver just den frågan. Välj en fastighetsförvaltning Göteborg som tycks ha särskilt stor kompetens inom just det område ni eftersöker.
  • Ta in flera offerter. Precis som när man köper vilken tjänst som helst kan det löna sig rejält att ta in flera identiska offerter och jämföra dem. Se dock till att ni har exakt samma förfrågningsunderlag till de olika firmorna, och att det är mycket detaljerat.Utan tillräcklig information kommer den som ger er offerten att behöva göra vissa antaganden. Dessa antaganden kan givetvis skilja sig åt från person till person, vilket gör att offerterna inte riktigt går att jämföra lika väl. Om ni inte är säkra på vad som ska finnas med i förfrågan, kan ni tala med en firma först, för att ta reda på det.
  • Firmans erfarenhet. Fråga firman om de har erfarenhet av långsiktig förvaltning. Fråga även hur länge de har haft sina kunder. När ni väljer fastighetsförvaltning är det troligtvis med tanken att samarbetet ska ske under en lång tid. Innan ni bestämmer er för någon, kan be firman tillhandahålla referenser till kunder som beställt förvaltning av dem under en lång tid. Tala med dessa och fråga till exempel vilka långsiktiga mål som har satts upp, och hur man har arbetat för att nå dessa mål.