Miljösmart städfirma

Om du vill öka din städfirmas trovärdighet kan det vara bra att tänka klimatsmart. Det gäller särskilt om du satsar på kontorsstädning eller annan företagsstädning. Även kunder som köper hemstädning har ofta ett miljötänk, men det är vanligare att företagskunder ställer krav på en hållbar företagsservice. Din marknadsföring kring miljöeffektivitet kan vara det som avgör om du får många nya kundkontakter.

Det finns specifika krav ( ICO 9001 och 14001) för att klassas som miljövänligt företag inom städning. ICO certifiering av ditt företag kostar en del men kan helt klart vara en lönande affär på lång sikt samtidigt som du bidrar till en hållbar miljöutveckling av en städfirma malmö ur ett globalt perspektiv.

Hur kan förtaget bli ICO certifierat?

Du och dina anställda behöver gå en kortare utbildning. Det finns företag som har sitt fokus på att ICO certifiera olika typer av företag och de kan guida dig rätt i den här frågan. När ni gått utbildningen får ni också hjälp att kolla igenom den utrustning och de städkemikalier ni använder. Du ska bara använda dig av miljömärkta rengöringsmedel och hålla nere förbrukningen av kemiska produkter. Använder du maskiner till kontorsstädning får du en genomgång även av dem. När allt är genomgånget och du åtgärdat det som du eventuellt fått påpekanden om är allt klart. Då kan ditt företag ICO certifieras och du kan gå ut med det i din marknadsföring. Tänker du satsa på kontorsstädning eller annan företagsstädning är det särskilt viktigt att ligga i framkant i miljöfrågor.

Hur säkrar man ett gemensamt miljötänk i företaget?

En bra grund att stå på i företaget är att hela personalen känner till de Globala målen för en hållbar utveckling. Upplever man att allt man gör både i stort och i smått har betydelse i ett vidare perspektiv går det lättare att tänka rätt tillsammans. Med en grundläggande förståelse för de Globala målen blir din personal motiverad att gå utbildningen för att ICO certifieras.

En annan insats du kan göra är att återkommande begära en mijlörevision av ditt företag. Då får du klart för dig om det finns brister att åtgärda och du blir även uppdaterad om de senaste rönen inom miljöcertifiering. Så snart du anställer en ny medarbetare bör du se till att den personen får sin ICO utbildning så att alla i företaget drar åt samma håll och ni bibehåller en hög miljömedvetenhet för mattvätt i malmö tillsammans. Det här gäller både om ditt företag åtar sig hemstädning eller kontorsstädning i någon form.