Vad jobbar de olika typerna av snickare i Stockholm med?

Om man kanske är sugen på att bli någon form av snickare i Stockholm men inte är riktigt säker på exakt vad för snickare man vill bli så kan det vara intressant att läsa vad de olika faktiskt jobbar med. Det finns fler snickarinriktningar än vad man tror och här är några av dom.

Modellsnickare
Modellsnickare håller främst på med olika sorters prototyper. De är snickare som arbetar både med trä men också med andra material så som plast, metall, cement med fler. De tillverkar formar till saker som ska tillverkas, exempel på det kan vara gjutjärns produkter till bilar till leksaker och mycket mer. Här är det bara fantasin som sätter gränser. De är också de som anlitas när det ska göras små prototyp hus till stora byggprojekt.

Inredningssnickare
Inredningssnickare är vad det låter som. Det är en snickare som tillverkar möbler, designar egna eller är anlitade av till exempel designers eller privata hushåll som vill ha en egen touch och anpassning i sitt hus. Man måste vara mycket kunnig inom hantverk för att kunna vara en snickare av kvalité inom den här inriktningen.

Byggnadssnickare
Är man den här typen av snickare i Stockholm så jobbar man till skillnad från de övre nämnda snickare oftast i arbetslag. Här jobbar man på allt från stora till små byggprojekt och man ska tycka om att vara en del i det stora hela. Snickare av den här typen kräver inte lika lång erfarenhet innan man kan bli så dom de tidigare nämnda.

Träarbetare
En träarbetare är en snickare som kan ha många olika uppgifter och jobba på allt från stora byggprojekt på plats till att jobba i en verkstad med att förbereda trä av olika slag som ska  användas i byggnationer. Denna typ av snickare finns alltid på projekt där man bygger broar men den kan också finnas hemma i någons vardagsrum och montera möbler, sätta upp väggar eller göra sånt som de flesta byggnadssnickare gör.

Trappmakare
Det finns alltså snickare som jobbar enbart med att tillverka och montera upp trappor. Dessa kan vara anlitade av arkitekter och privatpersoner som behöver extra kompetens för sin trappa. De tillverkar trappor av trä men även betong, metall och andra material. Denna typen av snickare har hantverks utbildning i botten och i uppgiften ingår också ofta att ta bort och riva de gamla trapporna.

Virkesmätare
En virkesmätare är en typ av snickare som är en neutral part när det kommer till att vara en mellanhand mellan de som säljer och de som köper virke. De är en snickare som mäter så att rätt mängd virke kommer från en skogsägare till den som köper virket. Det är en snickare som ser till att materialet är av god kvalité och bedömer värdet av virket. Man ska tycka om matematik då man jobbar som denna typen av snickare då det är mycket att räkna.